Bloki v Parku

Žiga Kralj

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

V svojem projektu sem uporabil Dukičeve bloke ob Štefanovi ulici v Ljubljani, območje urejanja pa razdelil na tri dele. V severni del je umeščen en odprti blok na dvorišče, ki je na južnem delu povsem odprt. Postavljen je tako, da ob Šmartinski cesti nadaljuje obstoječo ulično linijo blokov, ki se nahajajo vzhodno od našega območja.
Srednji del sestavljata dva bloka, ki sta postavljena tako, da tvorita dvorišče. V južni del je umeščen samo en linijski blok, ki skupaj z že obstoječimi vilami tvori večje skupno dvorišče. Vsi objekti so načrtovani tako, da tvorijo razgibani, a kontinuirani ulični liniji ob Flajšmanovi in Pokopališki ulici ter omogočajo prehodnost v smeri sever-jug vzdolž celotnega območja. Objekti so najvišji v severnem delu, nato višine proti jugu padajo, da se prilagodijo nizkim stanovanjskim hišam južno od območja.
Načrtovani objekti so stanovanjski, z izjemo tistih delov objektov, ki gledajo na Šmartinsko in Kavčičevo ulico. Ti imajo poleg stanovanjskega še poslovni program v pritličjih. Ker je pod dvorišči v sredini stavbnega otoka, enako kot v referenčnem primeru, načrtovana garaža, je njihova ozelenitev otežena, zato so ploščadi nad garažami načrtovano tako, da se na njih odvijajo vsi programi. Zelenje je zagotovljeno na raščenem terenu v obliki parkov, drevoredov in manjših urbanih gozdičkov, ki obdajajo stavbne otoke, s čimer se ustvari občutek, da so bloki postavljeni v park.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #urbane praznine

icon-prev
icon-next