Zeleni Bršljin

Alain Vilman

Mentor/ice: doc. dr. Tomaž Slak, teh. sod. Lana Strle

Na območju degradirane industrijske cone v Bršljinu v Novem mestu smo zasnovali novo stanovanjsko naselje. Ustvariti smo želeli prostor, ki se bo prepletal z naravo oz. se bo približal naravi, katero predstavljata reka Krka in mestni gozd Portoval na jugu. V ta namen smo delno odkopali Bršljinski potok, ki je bil pred tem speljan podzemno. Ta potok naselje ločuje na dva dela. Na zahodnem delu se nahajajo enodružinske eno- in dvoetažne vrstne hiše, na zahodni strani pa večji večstanovanjski objekti, ki rastejo proti severu. Ob severni rob naselja je umeščen večji povezovalni objekt z mešanim programom. Med objekti je večina površin ozelenjenih in zasajenih z drevjem. Zelene površine so prepredene s sprehajalnimi potmi tako, da se po celotnem območju ustvari prijetne ambiente za preživljanje prostega časa. Na vzhodni strani naselja so umeščene tudi rekreacijske in športne površine, ki prebivalcem in drugim meščanom nudijo prostor za rekreacijo. Neposredno ob reki Krki je speljana peščena pot. Na jugu reko premošča brv in povezuje sosesko s Portovalom.

Velik problem lokacije predstavljata železnica z železniško postajo in tovarna Ursa. Problema smo se lotili tako, da smo ob robu naselja predvideli gostejšo zasaditev visokih dreves, ki dušijo hrup in zakrivajo pogled na ta območja ter po potrebi tudi protihrupno ogrado.

#trajnostna urbana regeneracija #revitalizacija mestnih območij #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stanovanjska soseska

icon-prev
icon-next