Prostorsko načrtovanje v Alpah

zapis časa, svetlobe in zvoka

Ema Hribar, Lucija Kokolj, Petra Lukovac, Tamara Zalokar

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

/ prazno in polno /

Kot eno izmed ključnih tematik v zvezi s prostorskim načrtovanjem na sploh kot tudi zelo konkretno s Solčavskim prostorom smo prepoznale vprašanje praznega in polnega.

Kaj je prazen prostor in kaj poln? Kaj polni naš prostor? // Je gozd, ki prekriva skoraj celotno območje Solčave prazen prostor? // Je na območju Solčavskega veliko ali malo praznega prostora? // Solčava ima zelo redko poseljenost, morda to pomeni, da ima veliko praznega prostora? // Potrebujemo za gradnjo kmetije prazen prostor? Je prazen prostor dovolj?

/ teza /

Kot kriterij razumemo sence. Poln prostor meče senco, prazen prostor ne meče sence.

Po tem takem je polnilo prostora praktično vse – hiše, ulične svetilke, ljudje, živali, drevesa, mostovi, gore in hribovje ter mnogo drugega. Poleg tega pa senca polnila ni projicirana na samem polnilu, vendar pada v okolico. Senca ene hiše pada na drugo in drevo, ki je posekano, spusti svetlobo globje med druga drevesa. Vse je soodvisno. Vsak poseg v prostor – ne glede na to ali ga polnimo ali praznimo – ima vpliv na okolico. In to je ključno zavedanje, ki je potrebno za uspešno prostorsko načrtovanje.

Ko je kmet prišel na Solčavsko, da bi si ustvaril kmetijo, je bil prostor zanj prepoln. Za ugodno življenje kot si ga je zamislil, je najprej želel ustvariti prazen prostor. Tak prostor, ki ga bo lahko vsaj delno zapolnil. Morda s trajnim polnilom kot sta hiša in hlev ali z bolj dinamičnim kot so krave, ovce, otroci in zelenjava. Zato je posekal drevesa, odstranil njihovo senco in iskal sonce. Prav tako se ni zadovoljil kar z vsakim praznim prostorom. Še kako pomembno je bilo, kakšna polnila gradijo okolico njegovega praznega prostora. Je nasproti visoka gora, ki ga senči? Potem se dvigne še višje. Zgolj prazen prostor torej morda le ni dovolj. Bi lahko rekli, da okoliška polnila delno polnijo tudi prazen prostor, ki ga obdajajo?

/ analiza skozi medij /

Da bi raziskale kako prazen, dejansko je prazen prostor, smo si izbrale polnilo, ki zagotovo meče senco in iz njega izdolble luknjo, ki sence zagotovo ne meče. Podobno kot je kmet sekal svoj praznejši prostor iz polnejšega. Polnilo s prazno luknjo smo izpostavile viru, ki ustvarja sence – soncu. Sonce se giblje, spreminja. Tekom dneva, leta, glede na vreme. Sonce se vsak dan dviga od vzhoda proti zahodu, pozimi je nižje in poleti višje. Tako se tudi naš prazen prostor in svetloba v njem spreminja skozi čas.

Za prikaz ideje skozi različne scenarije smo uporabile simulator dnevne sončne svetlobe, posnele sence, ki so nastale v našem praznem prostoru in jih analitično zložile tako, da se prekrivajo. Znotraj praznega prostora se je tako ustvaril gradient – bolj in manj temna polja. Opazimo spreminjanje vpliva okoliškega polnila na naš prazen prostor skozi čas. Morda prostor, ki je znotraj praznega prostora bolj prazen in prazen prostor, ki je bolj poln?

#kulturna krajina #bivanje na podeželju #živeti z zemljo

icon-prev
icon-next