Stanovanje kot tržna dobrina

Nina Mattich, Nana Merjasec, Matevž Rožman

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Raziskava se ukvarja s problematiko nepremičninskega trga in njegovo neetičnostjo. Skozi tri glavna poglavja je grobo razdelana zgodovina nepremičninskega trga, nepremičninski trg danes, ter luksuz v arhitekturi. Slednji predstavlja enega izmed glavnih razlogov za to, da je stanovanje postalo tržna dobrina.

V raziskavi so razložene različne problematike, poudarek pa predstavlja problematika pomanjkanja stanovanj za nižje sloje prebivalstva, ki si stanovanj v trenutnih razmerah ne morejo privoščiti. Razloge za to predstavljajo različni faktorji, kot največjega pa razumemo turizem, zaradi katerega v Ljubljani trpimo pomankanje stanovanj; stalnih in študentskih.

V raziskavi je poleg slovenske nepremičninske problematike obravnavana tudi problematika drugih držav, kjer se soočajo s še večjimi problemi. V določenih svetovnih mestih cene najema enosobnega stanovanja, ki je primerno za življenje dveh oseb, močno presegajo povprečno plačo. Na podlagi tega v raziskavi ugotovimo, da je dopuščanje takšne stanovanjske situacije neetično, vendar v določenih mestih zaradi njihove populacije hitre alternativne rešitve praktično ni.

Vzporedno z ugotovitvami o svetovnih razlikah bivanjskih standardov ugotovimo, da je luksuz stanovanj relativen, kar je razloženo z raznimi primerjavami.

Na vprašanje, kako je do take situacije prišlo, ni pravilnega odgovora, saj je dejavnikov, ki vplivajo na nepremičninski trg veliko. Sigurno pa je, da ima velik, če ne največji vpliv prav to, da veliko ljudi stanovanja jemlje kot vir zaslužka, s čimer onemogočijo bivanje v spodobnem stanovanju tistim, ki ga najbolj potrebujejo.

Celotna publikacija: https://drive.google.com/file/d/1gJzkP5qu2ltvK5WSS2TIG5ZysZDCRZO7/view?usp=sharing

#stanovanjska gradnja #nova stanovanjska tipologija #cenovno dostopna stanovanja

icon-prev
icon-next