Prekrivajoča se raba

Trajnostna tehnika

študentki:

Eva Dolar

Sara Fabijanič

Souporaba določenih ureditev, stavb in prostorov s strani različnih uporabnikov v različnih časovnih obdobjih. Souporaba se omogoči na podlagi optimizacije urnika, učinkovitega in sprotnega informiranja ali neformalnih dogovorov. Kapucinsko predmestje v Škofji Loki s svojo specifično vlogo v mestnem tkivu ponuja edinstveno priložnost za raziskovanje tehnike souporabe in s tem kontinuirano kvalitetno izkušnjo prostora.

icon-prev
icon-next