Ljubljanska tržnica

konstrukcijski beton

Žiga Colarič, Dunja Sinyavskaya, Pia Pravdič

Naša kompozicija, ki je zasnovana asimetrično, je sestavljena iz odtisa na temo semantike – okrasni del pilastra. Dinamiko kompozicije smo poskušali prikazati z diagonalami, z zgornjim delom pa smo razbili enakomeren ritem poševnih linij in povezali enaka motiva postavljena na različna načina. S tovrstno kompozicijo smo želeli ponazoriti sekvenčnost elementov Plečnikovih tržnic, njihovo enakomerno členjenost, a hkrati tudi kompleksnost in raznolikost arhitekturnih prvin, ki jih je Plečnih uporabil pri tej zgradbi.

icon-prev
icon-next