Dvojčki

Erna Bukovica

Mentor/ice: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzult. Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstr. Zala Koleša dipl. arh. urb.

asist. Aleksander Vujović, m.i.a.

Za obravnavano območje v Zeleni Jami sem izbrala tipologiji stolpnice in bloka. Obe tipologiji sem orienti- rala tako, kot so postavljene na resničnih lokacijah. Stavbni otok sem najprej razdelila na tri dele, da bi lahko večjo gostoto pozidave umestila na severni del in zagotovila zadostni odmik za južni del. Na severni del ob Šmartinski cesti sem, poleg zelenih površin in drevoreda, ki se ujema z obstoječim, postavila »Y« stolpnici iz naselja Nove Jarše v Ljubljani, katerima sem dodala dodatnih 8 etaž in tako povezala niz obstoječih višinskih dominant ob Šmartinski cesti (od Situle do Kristalne palače). Okoli stolpnic sem postavila urbani gozd, ki predstavlja ločnico med objekti in hrupno cesto ter zagotavlja večjo zasebnost prebivalcev. Stolpnici sta po programu pretežno stanovanjski. V prvih dveh etažah so tudi poslovni prostori. Zaradi velikega števila prebivalcev in obiskovalcev, sem v sredino stavbnega
otoka umestila podzemno garažno hišo in na robovih tega dela še dodatna zunanja parkirišča. Nad podzemno garažo, v samem središču otoka, je večnamenska javna površina z svetlobniki, ki bi podnevi omogočali naravno osvetlitev podzemnim parkiriščem, ponoči pa bi na ploščadi ustvarjali osvetljeni ambient z lučmi iz garaže. V osrednji del otoka sem želela postaviti čim več zelenih površin s številnimi aktivnostmi in prostori za širšo skupino uporabnikov. Na zelenih površinah se nahaja park za pse, knjižnica na prostem ter del urbanega gozda. Na peščenih površinah sta fitnes na prostem in otroško igrišče. Med ploščadjo s programi in zunanjimi parkirišči je kot ločnica postavljen drevored. Del zunanjih parkirišč lahko uporabljajo tudi stanovalci obeh blokov postavljenih na južnem delu stavbnega otoka. Bloka imata v pritličju mešani program, ostale etaže so stanovanjske. Ta tip bloka sem izbrala zaradi njegove višine, saj se dobro prilagodi obstoječim okoliškim stavbam in omogoča boljšo naravno osvetljenost območja. Okoli blokov je urejena ploščad za lažji dostop do programov. Med obstoječe stavbe na območju in nova bloka sem umestila zeleno površino, ki bi bila zasebna. Na njej sem si poleg poti zamislila še cvetlične vrtove. Ceste, ki delijo stavbni otok na tri dele, so namenjen samo na pešcem ter interventnemu / komunalnemu prometu. Prometna ureditev okoli območja je ostala nespremenjena; Šmartinska cesta – štiripasovnica, Flajšmanova, Pokopališka, Kavčičeva ulica – dvopasovne in dvosmerne. Po celotnem stavbnem otoku sem z dovolj širokimi potmi in površinami omogočila nemoteno prehajanje s kolesi ali peš.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #urbane praznine

icon-prev
icon-next