Velikan 3

Neža Rejc

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Zaradi razdrobljenosti izobraževalnih programov v Ljubljani so posamezne fakultete znotraj Univerze izolirane, brez povezav s sorodnimi strokami. Kot odgovor na to vzpostavimo nov sistem s petimi območji, ki jih tvorijo obstoječe fakultete in jim dodamo manjkajoče prostore.
V novo vzpostavljenih območjih so fakultete, ki so že tesno povezane preko skupnih prostorov in predmetov, vaj in predavanj, ki jih zvajajo isti predavatelji. Vsakemu območju pripada en »Velikan«, katerega osnovni namen je vzpostavitev povezav znotraj območja in ob tem reševanje prostorskih potreb fakultet, tako da so vanj umeščene skupne vsebine. Med posameznimi velikani so direktne povezave z žičnico, kar prepreči izolacijo posameznih sklopov.
Velikan v območju 3 združuje fakulteto za elektrotehniko, strojno in gradbeno fakulteto, fakulteto za računalništvo in informatiko ter fakulteto za matematiko in fiziko.
Osnovni premislek projekta je bil, kako princip zaporedne in vzporedne vezave v električnem krogu lahko pretvorimo v arhitekturni jezik in kako lahko dva principa vezave, v tem primeru prostorov, omogočata delovanje raznolikega programa. Ter kako omogočiti neprekinjen tok znotraj hiše, ki je reguliran z uporabo upornika.

#univerza v mestu #študij danes in v prihodnosti #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next