Skupnostna soseska 2

Maja Dobnik, Medeja Tomaževič

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Projekt soseske na Viču sva razvijali na odnosu med trajnostnimi tehnikami, ki smo jih obravnavali tekom letošnjega seminarskega leta, in med izbranimi prototipi, ki se navezujejo na obravnavano območje Viča v Ljubljani. Izhajali sva iz prototipa parka in prototipa soseske ter iskali način, kako oba prototipa z vpeljavo trajnostnih tehnik združiti v eno.
Cilj projekta je bil povezati trajnostne tehnike (toplotna masa, krožno gospodarstvo, infrastruktura, delitveno gospodarstvo, kratki produkcijski krogi, mikroklimatske priložnosti) s tehnološko, socialno in konstrukcijsko zasnovo.
Socialna zasnova zajema celotno območje, torej večje merilo, saj sva ustvarili samooskrbno sosesko, ki deluje tako v večjem kot na manjšem merilu – npr. prenos znanja v vrtcu / na inštrukcijah ali pri proizvodnji prehranskih dobrin na vrtičkih, ki so razporejeni po celotnem območju. Zajema različne starostne in socialne skupine ljudi, ki se med seboj družijo, izmenjujejo znanja in dobrine.
Objekti so zasnovani tako, da v notranjosti in v nadstropjih prihaja do prepleta različnih starostnih skupin – v enem nadstropju lahko recimo živijo upokojenec in hkrati tudi študent ali mlada družina. Zasnova osrednjega dela je namenjena prav temu – srečevanju, druženju in povezovanju ljudi. Gre za modularno, začasno zasnovo, ki se lahko po potrebi spreminja, torej gre v sami zasnovi za trajnostno arhitekturo.
Povezava med okoljem in notranjostjo je dosežena predvsem s prostimi, prehodnimi pritličji, tako da prostor kompozicijsko steče skozi stavbe in s tem različne aktivnosti, programi in dejavnosti ljudi.

#urbanistični modeli stanovanjske zazidave #javni prostor #hibrid

icon-prev
icon-next