ŠPRANJA OB ŠKAFU

Razgledna točka ob Matkovem škafu

Matevž Zgonik

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Zaradi surovih razmer je v Alpah snovanje arhitekturnih intervencij oteženo, a hkrati nujno. Pri posegih v prostor mora arhitekt paziti na odtis, ki ga intervencija pušča v naravi, zato je skozi moj projekt zasnovana intervencija taka, da se naravi podredi, a skuša obenem ponuditi varno točko obiskovalcem.

Prvi del procesa razvoja projekta je zajemal spoznavanje in razumevanje specifik lokacije. Analiza je zajemala izris situacije, tlorisa, prereza in pogleda na lokacijo v lastni grafični tehniki, na roko ali na računalnik.

Pri snovanju razgledne in informacijske točke ob pojavu Matkovega škafa sem se osredotočil predvsem na pojma hierarhija in počlovečenje. Zaradi močne prisotnosti naravnega pojava sem se odločil, da za umestitev intervencije izberem drugo mikrolokacijo, a še vedno ne ustvarjam novega kraja. Intervencija sama se pojavlja kot prikrita in s svojo naravno formo pojavu ne odvzema moči.

Ker je predstavljena intervencija v osnovi razgledna točka, sem to funkcijo oblikoval na način, da se s stenami ne omeji skoraj nobenega pogleda na zunanjost in je tako omogočen razgled od Matkovega škafa pa vse do začetka doline.

Zaradi vloge intervencije – ki je poleg razgledne tudi zavetna – sem moral notranjost le-te oblikovati na način, da se človek ob vstopu vanjo počuti varen. Tako sem v osnovno lupino betonske zunanjosti vstavil lesen element, ki deluje kot tla in klop. Prav tako se v notranjosti zgodi odtujitev naravne forme skalnatih pečin, in se surove oblike apnenca spremenijo v človeku prijaznejše poteze osemkotnika. Tako se v notranjosti ustvari ambient, ki preko razgledne špranje in človekovemu počutju prijaznejše materialnosti prelevi v prostor, ki v obiskovalcu vzbuja občutek varnosti.

#bivak, zatočišče #parki in druge zelene površine #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev

icon-prev
icon-next