Poteze revitalizacije

Matevž Šega, Magdalena Gruevska

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

V želji po urbanizaciji in vzpostavitvi ozioma ureditvi središča občine, se postopno združi tri predele: Staro Mirno Peč, ki se je oblikovala okoli cerkve, Gornjo Mirno Peč ob železniški postaji in vas Češence.

Z mislimi na trajnostni razvoj bi se ob izgradnji hitre železnice postajo prestavilo na rob doline tik nad novo osnovno šolo, za boljšo navezavo s Staro Mirno Pečjo. Poplavno naravo mirnopeške doline se regulira v odprt potoški kanal, ki bi omogočil pozidavo. S tem se naselje širi navznoter, ohranja okoliške njive in gozdove ter hkrati ustvari zelene obvodne površine za rekreacijo in druženje. Ob izgradnji obvoznice se je ustvaril cestni obroč, znotraj katerega se predvidi nov vrtec in več različnih tipov zazidave s cestnim dostopom iz roba in peš povezavo navznoter.

V središču kraja se od stare šole do stare občine uredi območje umirjenega prometa z dodanim urbanim programom in enotnim tlakom, ki bi povezal območje od cerkve do igrišča v površino primerno tudi za večje množične dogodke. Spomenik padlim v NOB se preseli na novo lokacijo z več prostora za obiskovalce. Ta poteza bi omogočila preureditev in razširitev križišča v osrednjem delu kraja, ki predstavlja eno večjih prostorskih zagat pri urejanju.

#revitalizacija/reanimacija podeželja #vas #trg #javni prostor #parki in druge zelene površine

icon-prev
icon-next