DOBIMO SE POD ENO STREHO

Hostel in co-working v središču Solčave

Saša Alekseja Zepan

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Pri snovanju projekta sem želela ustvariti prostor anomalije, ki korespondira z lastnostmi Solčave, s pogledom na Raduho in cerkvijo Marije Snežne, ki je edina preživela požig v času druge svetovne vojne. Cilj prostora je, da v človeku vzbudi ambivalentna občutja, nečesa dobro poznanega in domačega, hkrati pa nenavadnega, ki ga sili v mišljenje. Bit človeškega kozmosa je zastavljanje in iskanje odgovorov na zastavljene vprašanja ter kontinuirano premišljevanje o le-teh. S programom hostla in co-working prostorov želim v Solčavi zagotoviti prostor za mlajše domačine, hkrati pa v vas pripeljati nove obiskovalce. Vzpodbuditi želim spoznavanje in izmenjavo znanj med obema skupinama uporabnikov, ki sobivata pod skupno streho. Lokacijo v središču vasi, kjer danes stojijo večinoma zapuščene, razpadajoče hiše brez programov, redefiniram z novo intervencijo, ki povezuje obstoječo hišo, nekdanjo osrednjo gostilno Solčave, in leseno lopo, ki danes definira vstop v središče vasi. S skupno streho povežem novo in staro v programsko in pomensko celoto.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta:  Varovanje narave in podnebne spremembe v Alpah — zapis svetlobe.

#sodelo #stavbe za turizem #turizem, gostinstvo in kulinarika na podeželju

icon-prev
icon-next