Medgeneracijska soseska

Bor Kajzer, Miha Šetina, Nuša Jerič, Matej Kolar, Pavel Lipovšek, Niko Olik

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

V sklopu soseske se na območju nahaja 14 stolpičev, ki se povezujejo v tri gruče. Območje je namenjeno, in vabi predvsem starejši del populacije, ljudi ki jim več pomeni mir, dobra dostopnost in praktičnost. Stolpiči so postavljeni na več teras, med katerimi je prehajanje urejeno preko klančin. Vsaka stavba ima svoj zelen funkcionalni prostor, stavbe na najvišji terasi pa so pol-vkopane. Poudarek je na sobivanju in večnamenskosti zunanjega prostora, ki tako ponuja vse od prostorov za sedenje in skupinsko druženje, športne naprave prilagojene za starejše, kot tudi vrtičke. Dobra dostopnost je zagotovljena z neposrednim dostopom do garaže iz treh različnih stolpičev. Te tri stavbe imajo v pritličju zaradi največjega pretoka ljudi urejene skupnostne prostore, manjšo knjižnica ali pa prostor za druženje. Projekt je zasnovan z mislijo ohraniti čim večjo površino zelenih površin in odprtega prostora. Da zagotovimo zadostno površino stanovanj se gradi v višino, postavijo se manjši stolpiči. Na območju so stolpiči prilagojeni starejšim uporabnikom. Imamo dva osnovna tlorisa, ki se razlikujeta pri razvrščanju stanovanjskih enot in se tako prilagodita terenu. Stolpiči so umeščeni v prostor z mislijo zagotoviti različne ambiente zunanjega prostora in obenem ustvarijo kakovostne bivanjske pogoje stanovanj.

#stanovanjska gradnja #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #medgeneracijsko bivanje

icon-prev
icon-next