Hiša za dva arhitekta

Petar Berton

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistenta: asist. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstratorja: Žan Menegatti in Maks Rojec

konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

S pomočjo premičnih volumnov, pač glede na njihovo lego, dobimo različne »obraze« hiše: ko se volumni »spustijo«, hišo sestavljajo tri funkcionalne enote: ena je namenjena skupni rabi, in dve sta namenjeni individualni rabi. Drugi »obraz« hiše je, ko se volumni »dvignejo«, je stavba osredotočena na središčni prostor, ki je zaradi dobre osvetljenosti idealen ambienta za druženje in ustvarjanje. V hiši bivata dva arhitekta, dva obraza stavbe pa lahko povežemo z njunimi aktivnostmi, ki so enkrat bolj introvertirane, namenjene sprostitvi, in drugič bolj ekstrovertirane, namenjen ustvarjanju.

#nove stanovanjske tipologije, #site specific, #prilagodljivost v arhitekturi

icon-prev
icon-next