Igrivost odprtega prostora tobačne

Žana Križanič

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Območje Tobačne tovarne definira njena bogata zgodovina. Le-ta se odraža takoj, ko vstopimo med njene značilne stavbe. Stavbe so postavljene tako, da opredeljujejo podobo mesto v malem, ki se na tem območju močno izrazi. Pri svojem projektu sem obdržala nekaj stavb nekdanje Tobačne tovarne predvsem zaradi tega, ker sem še vedno želela obdržati mogočen in strogi vhod na območje, ki ga izražajo ti objekti kulturne dediščine. Uporabila sem dve različni tipologiji, vila-blok ter blok na dvorišče. Slednjo sem preoblikovala v dva različna tipa. Na ta način sem lahko ustvarila bolj razgibano kompozicijo. Začela sem jo oblikovati po diagonali, ki je segala od spodnjega zahodnega roba ob Tržaški cesti do zgornjega vzhodnega roba, saj sem na ta način ločila višje in večje stavbe na V od točkaste gradnje ter manjših stanovanjskih stavb na S in Z območju lokacije. V območju sem želela vzpostaviti tudi večji odprte prostor ali trg, ki bi bil namenjen stanovalcem bližnjih blokov, kot tudi vsem ostalim obiskovalcem, kjer bi se lahko tudi odvijale javne prireditve. Poleg tega pa sem med bloke umestila nekaj manjših parkovnih ureditev, ki pa so bolj namenjene stanovalcem nove soseske.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next