Fikfak

Urbanizem in arhitektura, zimski semester

V okviru zimskega semestra so študentje arhitekture, 5. letnik in študentje urbanizma, 1. letnik magistrske stopnje, razvijali sodobne ideje bivanja tako v programskem kot oblikovnem smislu. Delo v skupinah je bilo namenjeno kritični presoji in preverbi različnih možnosti urejanja območja Kredo v Izoli, s poudarkom na zasnovi sodobnih stanovanjskih enot nižje gostote ter javno odprtih prostorov (povezava z okolico, pešpoti, rekreacija, drobne dopolnilne dejavnosti, ipd.). Raziskovanje sodobnih vsebin je bilo usmerjeno v preveritev zmogljivosti območja in prikaze prostorskih posegov v vrednotenju lokacije Kredo. V razvojne ideje so študentje vpeljali sodobne oblike bivanja z vključevanjem uporabnikov, s poudarkom na bivanju med zelenjem in s pogledom na morje.

Vzpostavljanje skupnosti in vezi v odnosih med prebivalci območja Kredo, povezava s kmetijskim prostorom in oblikovanje tržnega prostora, oblikovanje odprtih prostorov za druženje in rekreacijo, razvoj različnih stavbnih tipologij, povezovanje med urbanim in zelenim ter podobno, so samo nekatere ideje, ki  so jih študentje vključili v zamisli o prihodnji podobi novega bivalnega okoliša Kredo v Izoli.

mentorji: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

zunanji sodelavci: Aleš Švigelj, Marko Lazič

študentje: Taja Fišter, Tjaša Bregar, Neli Zajc, Nastja Utroša, Sara Dauti Ramadani, Nina Povše,

Mara Vogrinec, Dora Gabrijel, Dylan Gubbels, Luka Jereb, Nik Žagar, Miha Šetina, Nuša Jerič,

Urška Jernej, Lara Zalokar, Katarina Končina, Karin Pavlovec, Ardita Agaj, Dragana Božović,

Flutra Kelmendi, Jelena Todorović, Stefan Antić, Matej Kolar, Gabrijela Petrovčič, Janvit Sabadin,

Alenka Bratec, Bor Kajzer, Nikolas Ettner.

dela študentov
Il vicinato di Livana

Mara Vogrinec, 3.l 1.st. Urb

Nastja Utroša, 5.l EMŠA

Neli Zajc, 1.l 2.st. Urb

Nina Povše, 1.l 2.st. Urb

Sara Dauti Ramadani, 3.l 1.st. Urb

Tjaša Bregar, 1.l 2.st. Urb

Soseska za mlade družine Izola

Alenka Bratec, 5.l EMŠA

Dylan Gubbels, 1.l 2.st. Urb

Luka Jereb, 1.l 2.st. Urb

Lara Zalokar, 1.l 2.st. Urb

Nik Žagar, 1.l 2.st. Urb

Soseska Tetris

Djurdjevič Sanja, 3.l 1.st. Urb

Fišter Taja, 1.l 2.st. Urb

Jernej Urška, 1.l 2.st. Urb

Končina Katarina, 1.l 2.st. Urb

Sabadin Janvit, 5.l EMŠA

Gabrijela Petrovčič, 5.l EMŠA

Medgeneracijska soseska

Bor Kajzer, 5.l EMŠA,

Miha Šetina, 1.l 2.st. Urb

Nuša Jerič, 1.l 2.st. Urb

Matej Kolar, 5.l EMŠA

Pavel Lipovšek, 3.l 1.st. Urb

Niko Olik, ERASMUS

Urbanizem, letni semester

Raziskavanje današnje in prihodnje zmogljivosti prostora mest in krajine je bilo osredotočeno na minimalne posege t.i. razvojnih dejavnikov, ki opredeljujejo in vplivajo na značilnosti ključnih razvojnih področij ter spodbujajo razvoj socialnega in kulturnega kapitala. Seminarske naloge 1. letnika 2. stopnje urbanizma so bile v drugem semestru usmerjene v razumevanje pomena sodelovanja in vpetosti v socialne vezi in mreže. Nedvomno je prav situacija »ostani doma« dodatno vplivala na premislek o pomenu občutka pripadnosti, zaupanja in solidarnosti posameznika v skupnosti. In o vlogi sodobne ter prihodnje skupnosti kot gradnika prostora, dinamike razvoja. Vsa ta razmišljanja se prepletajo v nalogah, ki obsegajo teme: zdrava soseska, pomen zelenja v soseski, razvoj stavbnega tipa kot modela soseske, scenariji pristaniške infrastrukture, voda kot povezovalni element mesta, trajnostna mobilnost in povezave v prostoru, preobrazba študentskega kampusa, gibanje uporabnikov v prostoru mesta, urbana revitalizacija, zasnovo stanovanjske soseske z javnimi pritličji, rekreacijske površine kot povezovanje urbanega, revitalizacija mestnega jedra in urbane praznine, preobrazba industrijskega območja, živeti z vodo ipd.

mentorji: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

zunanji sodelavci: Aleš Švigelj, Marko Lazič

študentje: 1. letnik, 2. stopnja Urbanizem: Dora Gabrijel, Dylan Gubbels,

Lara Zalokar, Miha Šetina, Tjaša Bregar, Neli Zajc,

Nina Povše, Luka Jereb, Nik Žagar, Nuša Jerič, Urška Jernej

5. letnik EMŠA: Andrej Majdič, Nastja Utroša

Analiza

Je razvoj mest res le širitev z novimi zazidljivimi površinami? Je strategija kompaktnosti mest res le notranje zapolnjevanje »praznin« do popolnosti? Se res aktivna mobilnost in kakovostna dinamika v prostoru razvija tam, kjer so »privlačne službe, dobre plače, dobra infrastruktura, široko razpoložljive javne storitve, visoka kvaliteta naravnega okolja, pestre kulturne ustanove, močne zdravstvene ustanove, dobri bivalni in nastanitvene zmogljivosti, povezane lokalne skupnosti, aktivne civilno‐družbene skupine ipd.« Virtualno smo se sprehodili čez lokacije različnih mest in krajin: Koper, Izola, Kamnik, Celje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Murska Sobota, Šmartinsko jezero, Ljubljana, Pula (Hrvaška), Reka (Hrvaška), Karlova vas (Bratislava, Slovaška), Mirleft (Maroko). Kaj nam zares pomeni prekinitev družbene dinamike in absurdi razvoja – Primorska AC na dan 1.5.2020 vs. novica o širitvi s tretjim voznim pasom na dan 8.5.2020 (Dnevnik »v času epidemije prihaja vse več informacij o širitvi površin za pešce in kolesarje na račun motornega prometa«).

dela študentov
Soseska spominov in tovarištva

Dylan Gubbles

Projekt PeEnota 14

Dora Gabrijel

Umeščanje rekreacijskih površin med stanovanjska naselja

Lara Zalokar

Luka Koper; Strategija za razvoj največjega Jadranskega pristanišča

Andrej Majdič in Miha Šetina

Grafična idejna zasnova kolesarske poti po Muski soboti

Nastja Utroša

Revitalizacija rudniškega območja v Hrastniku

Neli Zajc

Urbana prenova v središču Kamnika

Nina Povše

Urbanistična zasnova premostitev reke Savinje v Celju

Nik Žagar

Mirleft, Maroko – Gradnja v puščavskem območju

Nuša Jerič

Zasnova stanovanjske soseske ob železnici

Tjaša Bregar

Površine študentskega naselja v času epidemije

Urška Jernej

Šmartinsko jezero

Luka Jereb