PROSTOR (SO)BIVANJA V KRAJINI

Dana Čuk, Urh Hudoklin, Blažka Ilovar, Ana Jelen, Nika Jeromel, Lea Jerković, Mojca Kastelic, Špela Knez, Erika Slovša, Filip Bavcon, Martin Erker, Dolores Frančišković, Monika Golob, Emili Kuzma, Kristina Podberšič, Nejc Praznik, Nejc Fajfar, Daniel Ilijeski, Ian Kirin, Lejla Žigić

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

#naravni materiali in tehnike gradnje #gradnja z lesom #kulturna krajina

icon-prev
icon-next