POTOČKI POTAKNJENEC

Razgledno – informacijska točka pri Potočki zijalki

Ian Vidic

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Slovenki alpski prostor je poln naravnih biserov. Ena izmed teh je Potočka zijalka, jama ki gleda na Robanov kot, Logarsko dolino in Matkov kot. Arhitekturna intervencija skuša vzpostavit simbiozo med predpisanim programom in Potočko zijalko.

Prvi del procesa razvoja projekta je zajemal spoznavanje in razumevanje specifik lokacije. Analiza je zajemala izris situacije, tlorisa, prereza in pogleda na lokacijo v lastni grafični tehniki, na roko ali na računalnik.

Pri tako edinstveni lokaciji je pomembno najti ravnotežje med prisotnostjo arhitekturne intervencije in med naravo. Intervencija skuša najti odgovor na vprašanja o hierarhiji, merilu, kako ustvariti novo celoto, ne da bi okrnila značilnosti stare. Kaj je pomembno, zakaj je to pomembno in kaj je celota, so ključna vprašanja pri snovanju intervencije, saj želi obiskovalcem predstavi primarne atribute lokacije in izpostavi sekundarne.

Intervencija služi kot razgledno informacijska točka z zasilnim prenočiščem. Objekt je umeščen na rob gozda pri Potočki zijalki in skuša z njim ustvariti novo celoto, se zliti, hkrati pa pustiti svoj vtis. Intervencija skuša abstrahirati osnovni element gozda, drevo. Temu priča vertikalnost objekta, ki ima primarno nalogo razgledne točke in zato omogoča edinstvene poglede na vse tri doline. Pogledu je dodana atmosfera gozda in drevesnih krošenj, katere nas spremljajo na naši poti proti vrhu. Tam lahko obiskovalci doživijo lokacijo skozi novo lečo, s prisotnostjo Potočke zijalke.

#bivak, zatočišče #parki in druge zelene površine #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev

icon-prev
icon-next