Village

Blažka Ilovar, Erika Slovša, Katja Ozmec

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Vodilna misel projekta je oblikovati prostor, katerega bi otroci lahko klicali dom. Zato smo se odločili, da bo naš koncept projektirati razdrobljen objekt, ki bi lahko spominjal na vas. Želeli smo zasnovati prostor, ki bi uporabniku nudil ekstrovertirana, javna območja vključevanja in introvertirana, bolj zasebna območja umika. Objekt je sestavljen iz štirih kompleksov, v katerih se nahajajo sklopi programa. Vsak posamezni kompleks je oblikovan po modulu, ki zaradi programskih razlik variira. Osnova za razvijanje modula je bila učilnica. Z zamikanjem le teh, smo pridobili pretočnost in hkratno povezanost prostorov znotraj enega modula. S postavitvijo večjih modulov na lokacijo pa smo pridobile manjše trge in povezanost objektov med seboj.

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #dediščina, tradicija, identiteta #elementi: zemlja, voda, zrak,
ogenj

icon-prev
icon-next