Urbana preobrazba

Nejc Razpotnik

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

S Tobačno tovarno sem se prvič spoznal pri predmetu. Območje je precej tranzitno, saj mimo pešačijo študentje iz Rožne doline na bližnje fakultete. Najbolj je moj vtis o Tobačni tovarni zaznamovala zapuščena jama, kot degradiran, neprijazen zapuščen prostor. To mi je bilo tudi izziv, da si zamislim sosesko prihodnosti. Na območju Tobačne tovarne sem vzpostavil naselje, kjer se prepletajo zelene in tlakovane površine. Območje sem razdelil na štiri območja – dva na severu in dva na jugu. Ločnica med njimi je dvosmerna cesta, ki bolj ali manj razpolavlja ta območja. Prometno shemo sem uredil v povezavi z okoliškim prostorom, torej sem notranjo mrežo lokacije povezal tako z Tržaško, Bleiweisovo, kot tudi z Oražnovo cesto. S tem sem omogočil vstope v to območje iz več različnih smeri, ter lažje povezave med samimi objekti. Odločil sem za 3 različne tipologije ter poslovni objekt. V mojem konceptu prevladujejo osnovni bloki (P+4), sledi 5 globokih blokov (P+5). Za tretjo tipologijo sem se odločil za stolpič dimenzij (P+4), ki predstavlja neko dominanto na območju tobačne. Poleg teh tipologij sem osnovne bloke preoblikoval v objekt podoben bloku na dvorišče, ki nudi odprte vhode na dvorišče.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next