ALPSKI ČUT

Bivanje in delo na alpski kmetiji

Gaja Žgank

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik, Anja Jezernik Knaus

V Zgornji Savinjski dolini na območju Logarske doline se na 90-ih hektarih in 1145 metrih nadmorske višine razprostira kmetija Klemenšek. Močna povezanost družine se kaže že od prve zgodovinske zaznave leta 1426, preko težkega obdobja požiga leta 1944 in skoraj večne izgube med leti 1978 in 1988. Družina je vedno ostala zvesta svoji zemlji, ki se je prenašala iz roda v rod in nikoli ni prešla v »tuje« roke. Z intervencijo in izpostavitvijo bivanja ter dela se obudi povezanost družine in razvoj kmetije. Posegi temeljijo na terciarnih zasnovah, kot poudarek bivanja treh generacij.

Kaj je naredilo obravnavan prostor tako poseben in zanimiv? Zakaj me je prostor pritegnil? Kaj mi želi prostor povedati?

Zgodbo…

Močna vez družine, ki je kreirala svoje življenje večih rodbin na kančku zemlje, pritegne k podrobnejšemu preučevanju kmetije. Posledica minljivosti človeka in spoštovanje do prednikove zapuščine sta zaznamovala duh obstoječega stanja. Koncept, program in želja po ponovni vzpostavitvi strnjenega, povezanega ambienta objektov vodijo do treh večjih posegov v prostor. Novi volumni in intervencije v prostoru temeljijo na vzpostavljanju zunanjih mikroambientov, ki temeljijo na ideji kompaktnosti, varnosti in racionalnosti, ki je bila temelj oblikovanja nekdanjih celkov – tipičnih visokogorskih kmetij s številnimi gospodarskimi objekti. Sodobne tehnologije gradnje in materialov pa omogočajo odpiranje pogledov v okoliške planine in Logarsko dolino. Nove intervenicje pomenijo nadgraditev in posodobitev obstoječih dejavnosti na kmetiji (vzreja krav, prašičev, klavnica z mesnico, gostinska dejavnost, prenočišča, najem prostorov za praznovanja, mizarska delavnica …), skozi katera se zagotovi kontinuirano delovanje kmetije in priložnost za zaposlitev dodatnega kadra na kmetiji.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Mobilnost v Alpah – zapis v material

#kmetija, domačija #prenova vasi, kmetij in hiš #živinoreja, sirarstvo, sadjarstvo, zeliščarstvo, vinogradništvo

icon-prev
icon-next