Pristava CPR

Nina Selič, Urška Uršič

mentor/-ica: izr. prof. Vasa Perović MA BiA
asistent/-ka: Anja Vidic u.d.i.a., konzultant: Jure Grohar u.d.i.a.

Obravnavano območje zajema grad, Pristavo – stavbo, ki je nekoč služila kot pomožni objekt gradu,
gostišče oziroma Taverno, ter ulico, ki povezuje omenjene točke. Danes je to nekdanji center mesta,
saj so novega zgradili na drugem delu naselja.
Cilj intervencij in novega programa je oživitev starega vaškega središča, ki bi privabilo domačine in
turiste. V gradu obstoječ program obdržimo, taverno obnovimo, v Pristavo pa umestimo program, ki
obogati in razširi dogajanje na gradu. Ulico uredimo in nanjo postavimo točke aktivnosti, ki ustvarijo
družaben ambient.
V pritličju Pristave umestimo center lokalnih obrti. S pomočjo povabljenih umetnikov in okoliških
mojstrov zopet oživimo bogato kulturno dediščino Goričkega in ozaveščamo o pomembnosti
tradicije. Prva je črno lončarstvo, ki je zelo specifično za obravnavano območje. Da glina postane črna
je potrebno večdnevno žganje v peči. To postavimo v bližino ulice. Tako ustvarimo prizorišče
tradicionalnega družabnega dogodka. Oživimo tudi tkalstvo lanenih izdelkov, ki omogoča aktiviranje
okoliških kmetij in ekološko predelavo tekstila. Oblikovani izdelki so namenjeni prodaji, ki predstavlja
del dodatnega zaslužka pristavi in gradu.
Nadstropje pristave namenimo domačinom. Tukaj načrtujemo deset stanovanj za mlade družine. V
Prekmurju je velik odstotek brezposelnosti, zato prebivalcem damo možnost cenejših, a vseeno
kvalitetnih stanovanj, hkrati jim ponujamo možnost zaposlitve

#sodobne obrti, turizem #gostinstvo in kulinarika na podeželju #prenova vasi #kmetij
in hiš

icon-prev
icon-next