Zdravstveni dom Kaval

Nataša Ržek

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Projekt se nahaja v vasi Velike Brusnice, v občini Novo mesto. Obravnavana lokacija se nahaja južno od centra vasi, ob glavni cesti Otočec-Gabrje. Parcela je vzdolžne oblike, v smeri vzhod-zahod. Na parceli že stoji obstoječa stavba, ki je bila zgrajen za potrebe pošte. Kasneje so jo preuredili v bar Kaval, danes pa je prazna.
Na željo občanov se za prenovo stavbe Kaval izbere program vaškega zdravstvenega doma, ki vsebuje: 3 splošne ambulante, patronaža, lekarna, zobozdravnik, zobni higienik, okulist, zobni rentgen, ultrazvok, laboratorij in predavalnice za izobraževanje.
Prizidani volumni so oblikovani tako, da ujamejo smer slemen obstoječih okoliških stavb.
Obstoječa stavba Kaval daje videz podeželjske vile z velikim parkom v ospredju. Ta vtis se ohranja in se še bolj poudari, saj daje stavbi poseben karakter. Park, ki se nahaja na zahodu stavbe se nadaljuje skozi hišo, mimo novih prizidanih volumnov z lahkotnim steklenim glavnim hodnikom, ki je hkrati tudi vhodna avla in čakalnica ter nadstrešek nad glavnim vhodom. Ves program je nanizan vzdolž komunikacijskega hodnika v dveh novih kubusih in v starem delu.
Prečni hodnik, daje občutek lahkotnosti in odprtosti. S svojo zasnovo briše mejo med znotraj in zunaj in omogoča poglede na okoliško naravo in park.

icon-prev
icon-next