UMESTEZA; sinteza mesta in univerze

Nives Otaševič

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Umesteza v centru Ljubljane prikaže združitev univerze in mesta. Pojavi se na poti, kjer njen del postane vsak uporabnik prehoda med Miklošičevo cesto in Malo ulico. V pritličju je urejen park iz katerega je omogočen pogled in vstop v ostala nadstropja. Program v notranjosti objekta je javen, z oddaljevanjem od pritličja navzgor ali navzdol pa značaj prostorov prehaja v bolj zaprte in mirnejše območje. S skupnimi programi, prostori in potmi se izraža koncept univerzitetnega mesta.

#prostori izobraževanja #študij danes in v prihodnosti #tipologije visokošolskih stavb

icon-prev
icon-next