#5 Kakšna je razlika med študijema arhitekture in urbanizma?

Arhitektura in urbanizem se neprestano prepletata in dopolnjujeta, vendar pa delujeta kot samostojni disciplini s specifičnimi znanji in načini dela. V osnovi bi moral biti dober arhitekt tudi dober urbanist in obratno. Skozi leta se je izkazalo, da si urbanizem kot izredno široka veda zasluži svojo študijsko smer. V kolikor kolebate z odločitvijo, se morda lahko vprašate, katero merilo delovanja vas bolj zanima. Če ste malo bolj tehnično oz. umetniško naravnani, se boste verjetno nagibali k arhitekturi, v kolikor vas bolj zanima širša prostorska slika in strategije prostorskega planiranja, se verjetno nagibate k izbiri urbanizma 

Temeljni cilj študija arhitekture je usposobiti strokovnjake za odgovorne naloge iz arhitekturnega oblikovanja in projektiranja ter urejanja prostora. Profil arhitekta je zelo kompleksen, saj mora biti arhitekt sposoben razmišljati o ljudeh in njihovih prostorskih problemih v najrazličnejših merilih: od regionalno planerskega merila do detajla in obratno. Izhajati mora iz sodobnih teoretskih in tehnoloških spoznanj, jih nadgrajevati in težiti k ravnotežju med funkcionalno tehniško in umetniško komponento arhitekturnega snovanja. Izobrazbeni profil arhitekta združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja v sposobnost urejanja in oblikovanja prostora. Rezultati arhitekturnega snovanja so lahko družbeno priznani tudi kot umetniška dela. 

Na študijskem programu urbanizma, želimo izobraziti strokovnjake na področju urbanističnega načrtovanja in oblikovanja ter urejanja prostora. Tudi arhitekt urbanist mora biti sposoben razmišljati o družbi in njenih prostorskih problemih v najrazličnejših merilih: od strateškega, regionalno-planerskega merila do arhitekture in obratno. Arhitekt urbanist združuje sposobnost urejanja in oblikovanja prostora oz. gradnje urbanih struktur s temeljnimi spoznanji o trajno uravnoteženem prostorskm razvoju. Posebnost arhitekta urbanista je tudi v tem, da njegovo znanje večkrat posega na področja družbeno – ekonomskih ved, ter na drugi strani ekologije in krajinske arhitekture.

Vsekakor se tekom študija na naši fakulteti vsa znanja prepletejo. Tako da boste, ne glede na to, za kateri program se odločite, usposobljeni za opravljanje vseh nalog, ki se tičejo prostora.

 

icon-prev
icon-next