Mediateka

Sara Fabijanič

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Nova mediateka je predvidena na območju današnjega poslovnega centra Nama v osrčju Kapucinskega predmestja v Škofji Loki. Razdrobljena struktura stavb je zahtevala intervencijo, ki medsebojno poveže razčlenjeno strukturo in vključi prostore med stavbami. Ker smo cesto prepoznali kot pomembno ločnico v prostoru, smo zasnovali novo javno os, ki bi bila zaprta za motorni promet. Obenem današnja glavna cesta postane območje umirjenega prometa. S tema ukrepoma se spodbudi uporabo prostora in se omogoči programsko prepletanje javnih programov na območju.

Od prvotne stavbe sem v svoji zasnovi ohranila del nosilne konstrukcije – stebre v rastru 8×8 m in dvojne betonske nosilce. Fasado sem odprla, saj lokacija ponuja zanimive poglede okrog in okrog. Osrednjemu delu sem dodala obodno pot, ki se vzpenja po obodu in tako omogoča različne ambiente in poglede okrog in okrog.

Programsko je mediateka sestavljena iz klasičnega knjižničnega dela in dodatnega programa. Sklopa sta povezana na način, da lahko dodaten program živi tudi v času, ko je izposoja gradiva zaprta. Ker znotraj knjižnice večji delež prostora navadno zajemajo knjižne police, sem z namenom uresničevanja trajnostne tehnike prekrivajoče se rabe, vpeljala stisljive knjižne police. S tem sistemom je izraba prostora veliko učinkovitejša in fleksibilnejša.

#stavbe za kulturo in prireditve #javni prostor #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next