Varovanje narave in podnebne spremembe

zapis svetlobe

Neža Pezdric, Pia Pekolj, Marcel Vičič, Saša Alekseja Zepan

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Tematike varovanje narave in podnebne spremembe smo se lotiti z osredotočanjem na naravne ‘nesreče’, ki so v preteklosti najbolj zaznamovale Zgornjo savinjsko dolino. Solčavo je v preteklosti nekajkrat presenetila hudourniška narava Savinje, ki je prestopila bregove, žled ter močan veter, ki je lomil in podiral drevesa.

Ker se velik del tamkajšnjega prebivalstva ukvarja in preživlja z gozdarstvom, uničenje gozdov neposredno vpliva njihova življenja.

Skozi medij – zapis svetlobe – smo se podali v raziskovanje, kako je močan veter v preteklosti vplival na tamkajšnje gozdove.

Da bi izsledke gledalcu prikazali na način kot jih še ni videl, smo se odločili, da široko obsegajoče posledice vetroloma prikažemo v makro merilu. V merilu, ki ga človek običajno prezre in ne opazi, v merilu, ki je samo po sebi abstraktno in pripoveduje zgodbo posredno. Opustošenje, ki ga za seboj pušča veter in lubadar smo tako prikazali skozi drobne detajle izruvanih korenin, prežaganih debel, lubadarjevih rovih in odpadlih iglic.

#živeti z zemljo #gozdarstvo, lesarstvo #bioklimatske priložnosti

icon-prev
icon-next