Sončna energija

trajnostna tehnika

ekipa študentov:

Anže Hribšek

Ana Lipovšek

Naja Lovka

Neposredno izkoriščanje sončne energije v zunanjih in notranjih prostorih stavbe. Dejavnik sončne energije je v arhitekturi prisoten že od prvih zasnov. Koriščenje v obliki svetlobe, ogrevanja ali ostalih specifik je odločilno vplival na prostorske zasnove na vseh merilih. Uspešna prostorska zasnova koristi celoten spekter sončnega sevanja in ni le energijsko varčna, temveč nudi tudi ugodne bivanjske pogoje preko celega leta. Intervencije v naselju Podlubnik v Škofji Loki so skušale  upoštevati vse danosti sončne energije in se na njih v čim večji meri odzvati.

icon-prev
icon-next