Parazit Nakloni

Ana Jež

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Demonstratorja: Matej Krajnc in Žan Ketiš

Območje sejmišča leži na SV Šentjerneja. Danes je to neartikuliran, pretežno izpraznjen prostor mesta, ki glede na analize in vrednotenje izkazuje raznolike potenciale za preurejanje. Koncept navaja postopno umeščanje raznolikih vsebin, stalnih in začasnih, ki oživijo prostor in ga vpnejo v dialog z lokalno skupnostjo raznolike starosti. Zasnova vzpostavlja jasno strukturiran prostor, ki usmerja tokove uporabnikov v mozaik med seboj povezanih mikroambientov. Povezave, oblikovane površine in vozliščne programske točke, ustvarjajo individualizirane plasti ureditve, ki v medsebojnem prepletu predstavljajo večplastno in prilagodljivo ureditev.

Površina sejmišča je pretočna in živahna. Motivi trgovanja, zabave in rekreacije označujejo vsepark kot prostor združevanja. Pomembni elementi so tudi zelenje in ptičnice, ki območje naturalizirajo v prijeten prostor druženja. Urejeno sejmišče z večnamenskim parkom postane prostor srečevanja in medgeneracijskega povezovanja domačinov in obiskovalcev. Novo socialno vozlišče s svojimi vsebinami in strukturami oblikuje pomembno generativno točko, ki vzpodbuja tako neposredne navezave s sosesko Turopolje in tudi širše, saj spodbuja dialog med Šentjernejem in okolico. Vsepark je pomembno središče lokalne ponudbe, ki privablja goste iz vsepovsod.

#stanovanjska gradnja #arhitekt kurator #parazit #kontekstualna občutljivost

icon-prev
icon-next