Storž ll

Splošno: intelektualna dejavnost, s katero v zaznavnem, predstavnem in miselnem gradivu izločamo in opuščamo posebno, slučajno in nebistveno. V dani situaciji izloči manj pomembne vidike, lastnosti, poudari in afirmira pa bistvene oz. vodi k refleksiji bistva prostorskih predmetov in pojavov / minimalni strukturni skupni imenovalec. V nadaljevanju z postopkom likovnega abstrahiranja modela /storž, struktura, detajl../ likovno interpretirajte bistven element. Ta se formira v pečat v različnih materialih in oblikah s katerim ustvarjamo nove prostorske kompozicije.

icon-prev
icon-next