Preproga

Darko Aničić

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

V svojem projektu sem kombiniral bloke Zeleni gaj ob Aljaževi ulici in Dukičeve bloke ob Štefanovi ulici v Ljubljani. V severni del stavbenega otoka sem umestil bloke Zeleni gaj in del Dukičevih blokov. Postavljeni so tako, da ob Šmartinski cesti nadaljujejo gradbeno linijo blokov, ki se nahajajo severovzhodno od obravnavanega območja. Srednji del sestavljajo bloki Zeleni gaj in dva stolpiča Dukičevih blokov. Bloki Zeleni gaj so postavljeni tako, da nadaljujejo gradbeno linijo blokov Zeleni gaj iz severnega dela. Dva stolpiča Dukičevih blokov nadaljujejo gradbeno linijo ob Pokopališki ulici. V južni del so umeščeni samo bloki Zeleni gaj tako da nadaljujejo niz blokov ob Flajšmanovi ulici in v središču območja. Območje in vsi objekti so načrtovani tako, da obdržijo gradbene in ulične linije iz okolice območja in da omogočajo prehodnost v smeri sever-jug. Na celotnem območju so objekti približno enako visoki. Načrtovani objekti so stanovanjski z izjemo tistih objektov, ki se nahajajo ob Šmartinski cesti in Flajšmanovi ulici. Ti imajo poleg stanovanjskega še poslovni program v pritličjih. Izbrane tipologije objektov nudijo stanovalcem veliko zasebnega prostora, ki je precej ozelenjen. Med bloki Zeleni gaj sta urejena dva parka z otroškim igriščem in fitnesom na prostem, ki sta javna in dostopna za vse. Za stolpičema Dukičevih blokov sta še dve otroški igrišči in galerija na prostem. Po celotnem stavbenem otoku so speljane široke poti, katere omogočajo nemoteno prehajanje z kolesi ali peš. Tlakovanje znotraj stavbnega otoka je večinoma peščeno, da omogočimo boljše ponikanje meteorne vode

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #razvoj urbanističnih modelov

icon-prev
icon-next