Obravnava degradiranega industrijskega območja Bršljina v Novem mestu za oblikovanje nove poslovno-stanovanjske soseske

Petra Benedik, Dimitar Dimoski, Katarina Fortun, Magdalena Gruevska, Jure Horvat, Aleksandar Janevski, Ren Kaligarič, Amadej Lisec, Saša Marinko, Iva Panjan, Matevž Šega, Noelle Tomšič, Alain Vilman

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Predlogi urbanističnih ureditev območja: 1 (Katarina, Iva in Matevž), 2 (Petra in Saša), 3 (Noelle, Ren in Jure), 4 (Magdalena in Amadej), 5 (Alain)

Obravnava obsega območje bivše tovarne Novoteks in bivše železokrivnice podjetja Pionir. Če odmislimo propadajoče ali neskladno prenovljene industrijske objekte ter zunanji (severni) rob, ki ga omejuje železnica, gre za izredno kvalitetno območje, idealno orientirano z ugodno insolacijo in topografskimi karakteristikami. Po sredi ga opredeljuje večji zeleni pas, pod katerim se skriva vkopan Bršljinski potok, katerega struga postane spet vidna šele nekaj deset metrov pred izlivom v Krko. Obrežje Krke je najvišje kvalitete tako v smislu ohranjenosti samih nabrežij in splošnih naravnih kvalitet, kot tudi kvalitete orientacije in pogledov na nasproti ležeči dobro ohranjeni mestni gozd Portoval.

Izdelane so bile analize obstoječega prostora, zaznava problematike v prostoru ter vrednotenje obstoječih elementov prostora. Na podlagi ugotovitev se je ob preverjanju variantnih predlogov iskalo najustreznejšo novo urbanistično ureditev območja oziroma predlog ureditve stanovanjske soseske različne strukture in gostote z ureditvijo neposredne okolice in variantnimi predlogi prometnega režima. V krajinski sliki območja smo poskušali najti idealen sodoben način in gostoto pozidav ter zunanjih ureditev, še posebej v izjemnem obrečnem prostoru ob izlivu Bršljinskega potoka v reko Krko. Z namenom preveriti različne možnosti oblikovanja stanovanjske soseske ter poiskati idealne možnosti za povezovanje zasebnega, poljavnega in javnega prostora, je bil raziskan obstoječi prostor z zaznavo problematike v prostoru ter vrednotenjem obstoječih elementov prostora in zunanjih ureditev in sicer skozi več ločenih analiz:

  1. Topografija, objekti (višine, morfologija) in promet
  2. Programska analiza (po objektih), poplavna karta
  3. Zelene površine in Kolesarske poti
  4. Javni prostori in zaznavna analiza

Predlogi urbanističnih ureditev območja: 1 (Katarina, Iva in Matevž), 2 (Petra in Saša), 3 (Noelle, Ren in Jure), 4 (Magdalena in Amadej), 5 (Alain)

#trajnostna urbana regeneracija #revitalizacija mestnih območij #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stanovanjska soseska

icon-prev
icon-next