Prostor vmes

Živa Kandorfer

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Kompleks se nahaja vzhodno od toplarne in elektrarne Moste v Ljubljani. Koncept razvoja celotnega vzhodnega območja Most je temeljil na vzpostavitvi osi BTC – Golovec, ki naj bi vključevala že obstoječe in na novo predvidene dejavnosti.
Izbira lokacije in zasnova kompleksa je temeljila na tipologiji vozlišča, kjer sem predpostavila, da je vozlišče negativ vseh že obstoječih stavbnih struktur na lokaciji. To pomeni, da je vozlišče ˝prostor vmes˝ in ga definirajo predvsem pojmi časa, nivoja ter tip prevoznega sredstva. Prednost lokacije je bila dobra vpetost v JPP, lega med Zaloško cesto na jugu ter železnico na severu.
Da bi dosegla cilje trajnostne mobilnosti sem vzpostavila novo železniško postajo, ki omogoča radialen promet. Ta je neposredno povezana s tržnico, ki predstavlja pomembno zanko v prostoru. Nasproti nje stoji demonstracijska farma, ki predstavlja ˝zaslon˝ elektrarni. V že obstoječem skladiščnem objektu je umeščen reciklažni center, ki s svojo prenovo vzpostavlja dialog s stanovanjskim objektom. Pri izteku območja v središče Most je umeščena tematska knjižnica, ki s svojo zasnovo omogoča nemoten prehod obiskovalcev.
Vsi elementi na lokaciji so povezani z ˝dinamično˝ potjo, ki podkrepi željo po zadrževanju na lokaciji. Razvoj poti izhaja iz predpostavk vozlišča in vzpostavlja odnos med gibanjem skozi prostor ter interakcijami. Z različnimi sekvencami v prostoru omogočimo, da se ljudje z zanimanjem gibljejo skozi prostor in jim omogočamo kvalitetno branje prostora.

#stavbe za strokovno izobraževanje #infrastrukturne stavbe in objekti, tržnica

icon-prev
icon-next