Planišček

Imaš študent svoj dom?

Problematika študentskega bivanja

Študentska bivanjska problematika v Ljubljani se vzporedno s stanovanjsko krizo vse bolj zaostruje: javnih študentskih domovi se ne gradi, tržni najem je drag in negotov, turistifikacija mesta pa stanje še poslabšuje.

V Ljubljani študira skoraj 38.000 študentov, ki imajo na voljo le 7.500 postelj v študentskih domovih. Večina domov je v javni lasti in z njimi upravlja javni zavod Študentski domovi Ljubljana (ŠDL). Večina domov je bila zgrajenih v 70-ih, država pa je po osamosvojitvi skoraj popolnoma opustila vprašanje študentskega bivanja. Najnovejša domova, na Poljanski cesti in v Litostroju, sta bila zgrajena  pred štirinajstimi leti in vse od tedaj ŠDL skrbi le še za prenovo in vzdrževanje obstoječih stavb.

Tudi drugi pomembni javni akterji so popolnoma zanemarili študentsko bivanje. Za področje je uradno pristojno Ministrstvo za izobraževanje in šport, ki bivanju namenja vse manj sredstev. Univerza v Ljubljani se z vprašanjem preprosto ne ukvarja. Ljubljana, univerzitetno mesto, ne naslavlja problematike, ampak jo celo zaostruje s spodbujanjem turistifikacije mesta, seltivijo fakultet izven mestnega središča, prekvalifikacijo zemljišč za študentske programe v zemljišča za komercialne vsebine in praznjenjem Akademskega kolegija. Celoten javni sektor tako vse bolj opušča skrb za javne študentske domove. Krčenje javnih dostopnih postelj in hkratno dvigovanje tržnih najemnin pomenita, da si številni zaradi stroškov bivanj vse težje privoščijo študij v Ljubljani. Sodobna slovenska družba postaja tako vse bolj razslojena tudi pri dostopu do izobraževanja.

Medtem ko se javni sektor vse bolj umika s področja študentskega bivanja, pa na njegovo mesto vstopa zasebni. Gradnja zasebnih študentskih namestitev velja na globalnem nepremičninskem trgu za eno bolj donosnih naložb in poteka vzporedno s splošno komercializacijo in globalizacijo visokega šolstva. V Ljubljani je že danes več zasebnih študentskih domov, v katerih je cena bivanja precej višja kot v javnih. Pričakovati je, da bo gradnja študentskih domov docela prešla v domeno javno-zasebnih partnerstev, kar bo posledično prineslo višje najemnine.

V študijskem letu 2019/20 smo na problematiko študentskega bivanja pogledali z različnih zornih kotov. Seminarsko delo se je odvijalo v sodelovanju s sociologom Klemnom Ploštajnerjem in raziskovalko Niko Grabar. V raziskovalnem delu (oktober-december 2019) so se študenti ukvarjali z zgodovino študentskega bivanja, arhitekturo študentskih domov in različnimi modeli preskrbe. Hkrati je potekala raziskava stanja na terenu: izvedba spletne ankete o kakovosti študentskega bivanja ter intervjujev s študenti. Študenti so na podlagi spoznanj zastavili projektne naloge. Izdelali so t.i. “knjižice idej”, v katerih so predstavili jedro problematike. Zatem so identificirali tiste mestne prostore, v katerih so prepoznali potencial za razvoj vsebin, ki so pomembne za študente in Ljubljano kot univerzitetno mesto.

Projekti, ki so jih študentje razvijali v drugem semestru, kažejo, da je v mestu še dovolj prostora za inovativno gradnjo. To nas postavlja pred izziv resnega premisleka o možnostih delovanja in vzpostavljanja pravičnejšega odnosa med študenti, univerzo in mestom. Opisane dileme in arhitekturni predlogi lahko nenazadnje pomenijo novo priložnost za pravičnejše odnose v celotni družbi, zato Univerza v Ljubljani in Mestna občina Ljubljana odprtih vprašanj ne bi smeli spregledati.

mentorji: izr. prof. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar, Klemen Ploštajner mag. soc.

asistentka: asis. Mina Hiršman

demonstratorka: Eva Ivačič, abs. arh.

.

fotografije: Amadeja Smrekar, študentka fotografije ALUO

Vrata (Akademski kolegij, 2018)

raziskave študentov
Spletna anketa: kakovost študentskega bivanja v Ljubljani

študenti seminarja Planišček

Spletna anketa
Mestna univerza, college, kampus

Linde Huygens, Eva Javornik, Saša Pirnat, Aljoša Potočnik

Mestna univerza, college, kampus
Razvoj študentske celice

Petra Iljaž, Rana Nur Incesoy, Ruth M. Meigen, Klara Suša Vačovnik

Razvoj študentske celice
Intervjuji s študenti

Gabrijela Kačinari, Tadeja Orel, Pia Polič, Lara Prijon

Intervjuji s študenti
Alternativne oblike študentskega bivanja

Jože Kouter, Jan Verhovšek, Eva Zgrabljič

Alternativne oblike študentskega bivanja
Študentsko bivanje v Sloveniji

Jan Kranjec, Domen Peklar, Daša Pintarič

Študentsko bivanje v Sloveniji
Stanje študentskih domov v Ljubljani

Maja Perpar, Arne Vitorović, Arne Žigon

Stanje študentskih domov v Ljubljani
Najemniška stanovanja in druge oblike bivanja

Urša Koželj, Karla Pamić, Ema Pavešić

Najemniška stanovanja in druge oblike bivanja
Razvoj študentskega bivanja v Ljubljani, organizacijski vidiki

Dora Kavčič, Ela Kranjc, Ela Irena Leskošek, Eva Petruna, Tanja Pfajfar, Blaž Šenica

Razvoj študentskega bivanja v Ljubljani - organizacijski vidiki
dela študentov
Beevanje

Aljoša Potočnik

Beevanje
Ljubljana = dom ?

Ela Kranjc

Ljubljana = dom?
TRN-DOM – študentski dom za ustvarjalce

Arne Vitorović, Arne Žigon

TRN-DOM
Kje se učiti? Kje prebivati?

Jože Kouter

Kje se učiti? Kje prebivati?
Manj prometa, več študentov

Vesna Ploštajner Mužar

Manj prometa, več študentov
Povezani – stanovanjska zadruga za več generacij in študentski dom

Živa Hude

Povezani, stanovanjska zadruga za različne generacije in študentski dom
Povezani – študentski dom za gibalno ovirane študente

Pia Polič

Povezani, študentski dom za gibalno ovirane študente
Je v Ljubljani dovolj prostora za vse študente?

Petra Iljaž, Klara Suša Vačovnik

Ali je v Ljubljani dovolj prostora za vse študente?
Za eno noč – študentska hiša za kratkotrajno bivanje in učenje

Jan Verhovšek

Za eno noč
Mesto nove gravitacije

Ela Irena Leskošek, Tanja Pfajfar

Mesto nove gravitacije
Kapsula 360

Eva Pisar Peruš

Kapsula 360
Mesto v malem

Gabrijela Kačinari

Mesto v malem
Bivanje z razgledom

Lucija Plut

Bivanje z razgledom
Študentska celica na travniku

Jana Petrić

Študentska celica na travniku
Naselje malih in velikih prijateljev – dom za študente s hišnimi ljubljenci

Nina Zaletelj Iličič

Naselje malih in velikih prijateljev
Kolopark – kolesarski park med tiri

Nina Zaletelj Iličič, Dora Kavčič, Daša Pintarič, Domen Peklar,  Blaž Šenica, Jan Verhovšek, Eva Zgrabljič, Anja Žerjal

Prostor začasnega študenta si ne zasluži komplimenta?

Domen Peklar, Daša Pintarič

Prostor začasnega študenta si ne zasluži komplimenta?
Viseče celice

Hana Pajek

Viseče celice
Medgeneracijsko naselje med krošnjami

Ema Pavešić, Maja Perpar

Medgeneracijsko naselje med krošnjami
Trola na mestu

Patricija Pirc

Trola na mestu
Skupni okvir za študentsko življenje

Dina Pavlović

Skupni okvir za študentsko življenje
Mesto, kje pa je prostor za študenta?

Eva Javornik, Urša Koželj, Saša Pirnat

Mesto kje pa je prostor za študenta?
Skladišče idej in domov – študentski dom iz kontejnerjev

Anja Žerjal

Skladišče idej in domov
Študentsko dvorišče Železničar

Blaž Šenica

Študentsko dvorišče Železničar
Vertikalno vrtno mesto za študente s posebnimi potrebami

Karla Pamić, Lara Prijon

Vertikalno vrtno mesto za študente s posebnimi potrebami
Kalček

Eva Zgrabljić

Kalček
Študentski brlog

Tadeja Orel

Študentski brlog
Kolizej za več generacij

Eva Petruna

Kolizej za več generacij
Posodobitev študentskega naselja v Rožni dolini

Aljoša Bratkovič, Andrija Orlić

Posodobitev študentskega naselja v Rožni dolini