KAMEN IN LES

Lesna delavnica in projektirna pisarna na kmetiji Macesnik

Tjaša Tušar

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Solčava, s svojim poetičnim okoljem uspeva ohranjati utrinke tradicije, ki so drugod po večini že del preteklosti. Neugoden teren in ostro podnebje sta razvila močno vez med človekom in naravo, ki je omogočila preživetje. Danosti in omejitve okolja so ustvarile neponovljiv vzorec vrednot in arhitekture, ki pritegne vedno več ljudi.

Arhitektura se ohranja, dokler je napolnjena z dogajanjem. Ker so stare strukture pogosto neskladne z sodobnim načinom bivanja, postanejo nefunkcionalne in predrage za prenovo. Projekt poskuša poudariti pomen obstoječih struktur in pokazati možnost, ki bi olajšala obnavljanje stare in umeščanje nove gradnje. Novi program oblikuje produkcijski model, ki poveže arhitekta, obrtnika, in okolje. V arhitekturni praksi se ponovno vzpostavi princip učenja skozi fizično manipuliranje materiala, obrtniško znanje pa se nadgradi z drugačnimi idejami in principi. Oba pola doprineseta svoj del znanja in skupaj ustvarita sodobno tradicijo prostora Solčave.

Programska mešanica lesne delavnice in projektne pisarne je umeščena na kmetijo Macesnik, ki že stoletja ustvarja poseben pečat v občini Solčava. Staro gospodarsko poslopje ne nudi le zadostne kapacitete prostora, temveč ustvarja možnost dela v unikatnem okolju, obkroženim z alpskim gorovjem. Skozi prenovo se ustvari vzvod za nadaljnje delo. Koncept novih intervencij izhaja iz razumevanja vernakularne Solčavske gradnje, povzame njihovo logiko in jo reinterpretira na nov način. Naravno okolje postane vez, ki poveže ljudi, arhitekturo in kulturo v eno nerazdružljivo celoto.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Narava in človek v Alpah – zapis zvoka

#revitalizacija/reanimacija podeželja #nove ruralne tipologije #tradicionalni materiali in tehnike gradnje

icon-prev
icon-next