Urbanistična zasnova premostitev reke Savinje v Celju

Nik Žagar

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Savinja tvori enega izmed reprezentativnih elementov mestne identitete Celja. Izrazito mestno strukturo ne severnem bregu Savinje so z naravnim zelenim območjem na južnem bregu skozi zgodovino povezovale številne premostitve. Ena najbolj izrazitih je bil Kapucinski most, ki je povezoval srednjeveško mestno jedro s Kapucinskim samostanom. Trenutno severni in južni breg povezujejo trije mostovi. Neposredna bližina mestnega gozda in parka predstavlja kvaliteto urbanega prostora, ki v obravnavanem primeru ni docela izkoriščena. Naloga preverja in vrednoti možnosti novih in rekonstruiranih premostitev. Rešitev predvidi tri nove povezave. Prva predstavlja rekonstrukcijo Kapucinskega mostu, ki povezuje dva sakralna objekta in tvori pomembno urbanistično os in hkrati nudi novo vstopno točko v mestni park. Druga je nova premostite v osi Jurčičeve ulice, ki na zahodni strani parka ustvari novo vstopno točko, na severnem bregu pa se izteka v pomembno križišče Jurčičeve in Ljubljanske ceste. Tretja povezava je zasnovana v osi Kopitarjeve ulice in obudi nekdaj priljubljeno Gozdno hišo na južnem bregu, ki je trenutno v propadajočem stanju. Na severnem bregu se povezava izteka v rekreacijsko površino. Tvorjenje novih premostitev in povezav približa urbano naravnemu in revitalizira južni rečni breg. 

#infrastrukturne stavbe in objekti #javni prostor #most

icon-prev
icon-next