Ljubljana = dom ?

Ela Kranjc

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Naloga poskuša odgovoriti na dve problematiki: pomanjkanje študentskih postelj v Ljubljani ter nepovezanost študentov v študentskih domovih z mestom. Večina študentov se namreč ob vikendih vrača v rojstne kraje. Zato predlagam zasnovo študentskega doma z lokacijo v bližini središča Ljubljane, ki vključuje tudi stalnejše oblike bivanja. Dobra lokacija ter sobivanje z uporabniki, ki tedensko ne migrirajo, ponuja možnost, da se študentje bolje povežejo z mestom, v katerem bivajo.

Kot ugodno lokacijo za nastanitev študentov sem prepoznala zemljišče ob Fakulteti za matematiko in fiziko. Raziskovalne ustanove v njeni bližini so poleg študentskega bivanja narekovale še vključitev bivanja raziskovalcev kot stalnejše oblike bivanja ter skupnih programov kot so učilnice in restavracija.

Zemljišče je trenutno poraslo z drevjem, ki ga zaradi ohranjanja zelenja v mestu ohranim tudi v urbanistično-arhitekturni zasnovi. Zasnovo tako sestavljajo manjši stolpiči s stanovanji med drevesi ter podolgovata nizka lamela ob novi poti med Jadransko in Teslovo ulico.

Dva različna tipa stolpičev sta namenjena apartmajskemu tipu bivanja s študentskimi celicami in deljenimi skupnimi prostori ter stanovanjem za raziskovalce in njihove družine. Stolpiče povezujejo odprti ganki s terasami, ki so z namenom spodbujanja druženja nameščene ob skupnih prostorih apartmajev. Ganki vodijo tudi do strešne terase lamele z restavracijo, kavarno in učilnicami.

#urbanistični modeli stanovanjske zazidave #parki in druge zelene površine #sobivanje

icon-prev
icon-next