Sinteza analiz > izhodišča > koncept

Maruša Mali, Anja Zabavnik

mentor/-ica: izr. prof. dr. Sonja Ifko

V podaljšku Kurilniške ulice se vzpostavi nova pešpot med parkovno ureditvijo mošeje in predlag­anim zelenim območjem železniških delavnic, del poti pa se odcepi vzdolž obratujočega tira proti vstopni točki mimo livarne. Na drugi strani pot steče na most, ki vodi čez tire do Tivolske ceste in lokacijo še bolj približa centru.
Železniški promet umirimo z določitvijo časovnega okvira, v katerem se lahko uporablja tire med delavnicami. S tem zagotovimo varno in mirno uporabo ostalih površin brez izgube karakterja ob­močja. Z odstranitvijo obstoječih ograj in mejnih zidov spodbudimo prosto prehajanje pešcev na območje (vstopnice za muzej urejamo v posameznih oddel­kih), z uvedbo nove prometne povezave, vzporedno s Parmovo ulico pa umaknemo parkirne površine in servisne dostope trgovinskih in gostinskih objektov.

#trajnostna urbana regeneracija, #revitalizacija mestnih območij  #industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next