Gradacija v narav(n)o

Jure Horvat, Ren Kaligarič, Noelle Tomšič

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

V Novem mestu v soseski Bršljin, kjer je trenutno industrijsko-obrtno območje je bila naloga zasnovati sodobno naselje z vsemi potrebnimi spremljevalnimi dejavnostmi. Teren v soseki se nekoliko spušča v smeri levega in desnega brega Bršljinskega potoka ter proti reki Krki. Glavne reprezentativne točke smo prepoznali v obvodnem območju pritoka, obvodnem območje reke Krke in zavarovanem območju na levem bregu Krke od koder smo izhajali pri izdelavi urbanistične zasnove. Poskušali smo ohranjati narave danosti in jih povezati z novimi gradnjami.

Na podlagi prepoznanih potencialov lokacije smo padec terena izkoristili za nizanje velikosti volumnov tako, da ima vsaka stavba poglede na naravne danosti. Odločili smo se za večjo, zgoščeno gradnjo ob glavnih robovih soseske, torej ob železnici, ter ohranjanju naravnih potencialov v osrednjem delu. Tako smo območje ob potoku namenili večjemu parku, sprehajalnim površinam ter športnim dejavnostim. Z oddaljevanjem od potoka pa se pojavijo prve vrste vila blokov katerim sledijo različno orientirani kratki bloki, ki ponujajo poglede na park in območje reke Krke. Pod bloki se nahajajo garažne hiše namenjene tako prebivalcem kratkih blokov kot vila blokov. Na vzhodnem delu so predvidene večje stavbe z mešanim programom (hibridne stavbe) z notranjimi dvorišči. Tukaj so enote ob glavni prometni osi višje kot tiste pred njimi, saj tako preprečujejo širjenje hrupa ter hkrati omogočajo kvalitetno osončenost in poglede. Na skrajnem severu soseske se nahajata dve stolpnici z mešanim programom, ki delujeta kot dominanti in vstopni točki v sosesko.

Zasnovali smo tudi brv za prečkanje reke Krke. Novo cestno omrežje z novimi vstopnimi in izstopnimi točkami v sosesko omogoča hitrejšo povezavo z okoliškimi območji, kljub temu pa varen in umirjen promet znotraj nove soseske.

#trajnostna urbana regeneracija #revitalizacija mestnih območij #urbanistični modeli stanovanjske zazidave

icon-prev
icon-next