Zeleni rokav

Magdalena Gruevska, Amadej Lisec

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Obravnavano območje zajema prostor nekdanjega podjetja Novoteks in ostalih industrijskih površin, ki se nahajajo v njegovi bližini med železniško progo in reko Krko. Ta del Novega mesta ponuja razglede na reko, na mestni gozd Portoval, na grič Marof, proti vzhodu pa lahko vidimo tudi staro mestno jedro.

Te ključne točke v prostoru so pomembne za idejo urbanistične ureditve tega območja v Bršljinu. Osnovna ideja je bila najti pravšnje razmerje med zazidanimi površinami in zelenjem, hkrati pa ohraniti raznolikost v stavbnem fondu brez preveč izrazitih višin. Območje ponuja nov dom za približno 1000 novih prebivalcev in hkrati ohranja veliko zelenih površin. Na zahodnem delu območja je predvidenih več enodružinskih hiš, med tem ko je vzhodni del pozidan v glavnem s stanovanjskimi bloki in večjimi hibridnimi objekti. Vzhodni in zahodni del delujeta kot dva pola, ki se razlikujeta po zasnovi stavb in zazidalnem koncpetu, ločena pa sta tudi s spet odkopanim Bršljinskim potokom. Zahodni del naj bi bil bolj umirjen stanovanjski del območja, vzhodni pa vsebuje več dogajanja, saj se tu nahajajo tudi mnoge javne ustanove in drugi storitveni programi.

Pomembni robni zamejitvi za zasnovo sta bili železniška proga na severu in reka Krka na jugu. Ob železnici so poleg novega potniškega terminala tudi vsi večji hibridni objekti in velika javna terasa, ki prevzema večino komercialnega programa območja. Ob reki ostaja mirno območje za sprostitev in aktivnosti na prostem. Hkrati pa območje programsko nadgradita še muzej na skrajnem vzhodu in avditorij ob pritoku Bršljinskega potoka v reko Krko.

#trajnostna urbana regeneracija #revitalizacija mestnih območij #urbanistični modeli stanovanjske zazidave

icon-prev
icon-next