Dukičevi bloki v 21. stoletju

Tilen Gotenc

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

Od samega začetka načrtovanja zidave v območju Zelena jama se mi je porajala ideja velikega odprtega prostora z obsežnimi zelenimi površinami, prijetnimi na pogled ter uporabnimi za človekov vsakdan. Pri izboru stavbnega tipa sem izhajal iz analize Dukičevih blokov ob Štefanovi ulici v Ljubljani. Kompleks je bil zgrajen pred drugo svetovno vojno in danes bolj spominja na betonsko džunglo kot prostor okrašen z zelenjem.
Glede na razmere v obravnavanem stavbnem otoku Zelena jama, ki je velika nepozidana površina v bližini opuščenih industrijskih objektov, je zamisel o veliki zeleni površini realna in je podlaga za predlagano ureditev novega stavbnega otoka. Kot v samem izvirniku tudi tu moji objekti v večji meri služijo stanovanjski rabi, z izjemo samostojnega stolpiča na severu območja ob prometni Šmartinski cesti, čigar pritličje je namenjeno poslovnim prostorom. S postavitvijo objektov sem strmel k čim boljši osvetlitvi stanovanjskih prostorov, smiselni liniji pozidave, ki se ujema s podolgovato obliko območja, ustvarjanju velikega centralnega odprtega prostora v smeri S -J ter ujemanju stavb z okoliškimi objekti. V smeri V –Z sem prehodnost zagotovil s prečnimi prehodi skozi območje.
V osrčju stavbnega otoka se ritmično izmenjujejo tlakovane in zelene površine, ki so namenjene različnim aktivnostim. Ob severni pozidavi je velika tlakovana ploščad, ki je namenjena primarno stanovalcem. Tej, v smeri proti jugu, sledi otroško igrišče ter travnata površina. Sledi tlakovana površina, ki je namenjena javni rabi in ni podrobno programsko določena. Na jugu je podolgovat notranji odprti prostor ponovno zaključen z veliko zeleno površino. Za človeku prijaznejši izgled ter senčenje območja so povsod na raščenem terenu posajena drevesa.
Parkiranje avtomobilov je urejeno na dva načina. Stanovalcem objektov je omogočeno koriščenje podzemnih parkirnih prostorov v garažah, obiskovalcem pa so namenjena obcestna parkirišča.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #urbane praznine

icon-prev
icon-next