Razigrana Tobačna

Tadej Gregorič

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Pri danem projektu sem se odločil ohraniti večino obstoječih objektov, saj so predstavljajo pomemben gradnik mesta Ljubljane in neponovljivo industrijsko in kulturno dediščino mesta. Razporeditev novih stavb je svobodna, na pogled naključno dodeljena, a igriva kompozicija prostora. Okolica je togo strukturirana, na mrežni osnovi parcelacije. Kompozicija nove ureditve sloni na kontrastu, navidezno nasprotuje okolici, a jo z neponovljivostjo dopolnjuje. Pri razmišljanju o stavbni tipologiji sem se odločil za pretežno stavbni tip vila-blok (P+4) in stolpič (P+7). Območje ni zelo prometno, je pa med dvema zelo prometnima vpadnicama, ki ustvarjata rob z mestnim jedrom ( Bleiweisova in Tržaška cesta). Območje bi napajala ena sama enosmerna cesta, ki deluje kot obroč “razigrani okvir”okrog “mogočne TT”. Na območju sta predvideni tudi dve podzemni garažni hiši, namenjeni stanovalcem in obiskovalcem, ki obiščejo in uživajo v dejavnostih dediščine.  

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next