Pot pod pergolo

Igor Rojnik

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

V projektu sem izbral en sam tip stavbe in sicer kare oz. odprti blok na dvorišče, ki ga je načrtoval arhitekt Janez Koželj, stoji pa na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Kareju sem spremenil postavitev glede na osončenost ( prej vzhod-zahod zdaj sever-jug). Sestavljenost kareja iz več statično samostojnih enot sem izkoristil in sestavil večji kare, iz enot, ki ga sestavljajo. Stavbni otok je v konceptu razdeljen na dva dela. Na severu je območje velikih volumnov z visokim faktorjem zazidanosti in faktorjem izrabe, zaradi česar je južni del nepozidan odprti prostor, na katerem se nahaja urbani sadovnjak. Višina kareja bistveno ne odstopa od sosednjih stavb. Ob Šmartinski cesti ima skupaj 8 etaž (P+6 E+T), na južnem delu pa 6 etaž (P+4 E+T). Stavbni otok zaznamuje pergola, ki s presledki poteka horizontalno od dvorišča kareja do konca urbanega sadovnjaka. Kare je v prostor umeščen tako, da lovi gradbeno linijo z blokom na zahodni strani. Skozi sredino kareja poteka cesta, ki vodi do podzemnih garaž za stanovalce. V pritličje, ki je zaokroženo z arkadami, so postavljeni javni programi. To so lokali, manjše trgovine in storitvene dejavnosti. Znotraj kareja je odprti prostor z veliko zelenimi površinami, ki so namenjene stanovalcem. Kot že omenjeno, čez dvorišče poteka z vzpenjavkami poraščena pergola, ki ščiti tudi pred soncem. Pod pergolo so postavljene klopi. Na južnem delu, kjer se nahaja urbani sadovnjak, so zasajena sadna drevesa. Okoli pergole, ki je prav tako poraščena z vzpenjavkami, so zasajene predvsem večje češnje na notranji strani pa jablane. V sadovnjaku se nahajajo tudi korita namenjena zasaditvi sadnih grmičkov. Skozi urbani sadovnjak vodi urejena peščena pot. Na celotnem območju je urejena kolesarska steza, postavljeni sta tudi dve avtobusni postaji; ena ob Flajšmanovi ulici in druga ob Šmartinski cesti.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next