MERCAPIS

Tržnica in čebelarski center povezovalnega gospodarstva v Solčavi

Viviana Rea Doričić

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Osnovna ideja projekta je prispevati k večji prepoznavnosti čebelarstva, ozaveščanju otrok in mladine, kot tudi širše javnosti o pomenu ohranjanja okolja, čebel in čebelarstva, kulturne dediščine, kot  tudi o pomenu lastne pridelave hrane in lokalne oskrbe s pridelki.

Čebelarstvo ima v Sloveniji velik pomen, Solčavsko pa je s številnimi gozdovi in medonosnimi travniki primerno območje za ponovno oživitev te panoge. Projekt ustvarja prostor, ki služi kot platforma za izmenjavo znanja med prebivalci in obiskovalci. V okviru novega čebelarskega središča v Solčavi se v novem volumnu, ki se prilagaja topografiji nad vasjo, ob poti proti cerkvi sv. Marije Snežne, nahaja apicenter z laboratorijem za testiranje in razvoj apiproduktov, velikim čebelnjakom in prostori za apiterapijo. Apicenter je s programom tržnice in povezavo s kavarno in izobraževalnim središčem v stavbi starega župnišča vpet v lokalno in turistično dogajanje na območju Solčavskega.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Narava in človek v Alpah – zapis zvoka

#terapija z živalmi #prenova vasi #kmetij in hiš #tržnica

icon-prev
icon-next