LOG2

S točkovnimi prenovami kmetij do vzpostavljanja novih, povezanih programov v Logarski dolini

Luka Lovrić

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Projekt se ukvarja z idejo vzpostavitve satelitskega kampusa Univerze v Ljubljani v umirjenem, naravnem in tudi iz raziskovalnega, kulturološkega, ekološkega vidika zanimivem okolju Solčavskega in Logarske doline. Skozi presnovo dveh skoraj praznih, velikih, obstoječih hiš na kmetijah Logar in Podbrežnik, v prostor Logarske doline vpelje programsko raznolikost, oživlja že skoraj opuščene pešpoti in oblikuje novo vstopno in informacijsko točko v dolino (na kmetiji Logar). S presnovo stavb, ki so po požigu v drugi svetovni vojni, doživele že nekaj oblikovnih predelav, pa projekt prevprašuje ideje iskanja izvorne oblike v odnosu do sodobnih programov in tako predstavlja programske in prostorske modele za dopolnitev dejavnosti na kmetijah v nižjih legah.

Kmetija Podbrežnik je ena izmed redkih kmetij, ki ni bila požgana med drugo svetovno vojno. Zato se je skozi celoten proces prenove ohranja kamnita konstrukcija stare hiše, na katero sta dodana volumen sob in zimskega vrta. Zasnova celotne stavbe temelji na treh ključnih značilnostih lokacije: odpiranju pogledov na hribe, povezovanju z naravo in volumenski uravnoteženosti z ostalimi strukturami kmetije. V notranjosti novega volumna se vizualna povezava tvori preko zimskega vrta, ki se dviga od pritličja do prvega nadstropja. Celotni poseg je pokrit z enotno streho, ki se na obodu odpira proti soncu, uokvirja poglede in oblikuje vstope.

Obstoječa hiša kmetije Logar navzven ohrani svojo strukturo. Notranjost je izčiščena in definirana z novo programsko shemo. Vanjo je umeščena restavracija in večnamenska dvorana. Dvorana je zasnovana kot lesen volumen, ki previseva čez edino ohranjeno notranjo steno in govori o odnosu med obstoječim in novim. Del projekta sta tudi dobro ohranjeni kašči, ki se nahajata med hišo in cesto. Obravnavani sta kot temna, enotna, večvišinska prostora postavljena na betonski ali stekleni podstavek in služita kot del galerijskega prostora, ki povezuje hišo, kašči in dvorišče.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta:  Viri energije v Alpah – misleča roka

#prostori izobraževanja #prenova vasi, kmetij in hiš #turizem, gostinstvo in kulinarika na podeželju

icon-prev
icon-next