Prilagodljivost

trajnostna tehnika

študentki:

Eva Dolar

Sara Fabijanič

Prilagodljivost je eden od osnovnih vidikov trajnostnega razvoja in bivanja. Prilagodljive in začasne prostorske rešitve uspešno sledijo družbenim trendom in so aktivno prisotne tekom celotnega življenjskega cikla prostora ali stavbe. Nivoji in stopnje prilagodljivosti so bili temeljno vodilo pri snovanju novih in preureditve že obstoječih prostorov v Kapucinskem predmestju v Škofji Loki.

icon-prev
icon-next