Prostorska analiza območja bolnic UKC v Ljubljani

Monika Kobal, Danilo Silan

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Območje Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani skupno meri 227.871,00 m2 in se razprostira med Ljubljanico na južni strani, Bohoričevo ulico na severni strani, Malenškovo ulico na vzhodu in Roško cesto na zahodu. Dominanto v prostoru predstavlja kompleks UKC. V njegovi bližini je umeščena Medicinska fakulteta (MF) na dveh lokacijah, in sicer na Korytkovi 2, kjer so umeščeni inštituti ter večje predavalnice, ter na Vrazovem trgu 2, kjer se nahaja dekanat, knjižnica in preostali del medicinskih inštitutov.

Na obravnavani lokaciji prepoznava več problematik. Zelenih površin je veliko, ampak so le-te zelo slabo izkoriščene. Veliko površino zavzemajo parkirna mesta, ki so stihijsko umeščena med stavbno tkivo. Zaradi problema s parkirišči in konstantnega odvzemanja javnih površin pešcem, je prehajanje preko območja oteženo. Prometne zgostitve so prisotne na odseku Zaloške ceste, kar pa ni varno za paciente in ostale uporabnike območja, ki preko cestišča prehajajo do bregov Ljubljanice.

Študentje izvajajo pouk in vaje v 30% vseh objektov razpršenih po območju, zaradi česar so njihove poti zelo dinamično prepletene. Veliko število objektov je bilo zgrajenih že v obdobju Avstro-Ogrske in modernizma, z novejšo pozidavo pa se je večala tudi »kultura prizidkarstva« s katero se uničuje prvotna identiteta objektov. Veliko obstoječih objektov je v slabem stanju in so potrebni prenove ali nadomestne gradnje.
Zanimivost območja so podzemni tuneli, ki povezujejo MF s stavbo UKC in ginekološko kliniko. Uporablja se jih za suho pot pod objekti, za oskrbo z zdravili, sterilnimi instrumenti, hrano in posteljnino. Redno jih uporabljajo tudi zaposleni in študenti, atmosfera podzemnih hodnikov pa spominja na postaje podzemnih železnic.

Potencial za razvoj UKC območja prepoznava v rušitvi stavbe MF na Vrazovem trgu 2, gostilne Štorklja, Babiške šole in ostalih objektov med Korytkovo 2 in Bohoričevo ulico, ki so potrebni prenove. V prvi fazi rušitve bi se sprostila območja v okolici Medicinske fakultete na Vrazovem trgu 2 in Korytkovi 2, v drugi, pa bi obravnavala še Infekcijsko kliniko na severnemu delu območja, vzhodni trakt Stomatološke klinike in rastlinjake na jugovzhodnemu delu območja. S svojo intervencijo in preobrazbo programa bi prestavila vse inštitute in upravo Medicinske fakultete v okolico stavbe na Korytkovi 2, s čimer bi zmanjšala prehajanje študentov čez veliko območje.

Na mestu stare stavbe MF, na Vrazovem trgu 2, bi zasnovala nov MEDICINSKI CENTER ZDRAVJA, ki bi s svojo programsko zasnovo nudil uporabnikom pestro dogajanje v prostoru. Neurejena parkirišča bi prestavila v nove parkirne hiše, s čimer bi se na nivoju terena sprostile zelene parkovne površine za sprehod pacientov in medicinskih delavcev. S poglobitvijo odseka Zaloške ceste, bi rešila problem prometa in z vpeljavo novih točkovnih mikro programov ustvarila boljšo podobo in programsko raznovrstnost UKC območja. Na obstoječem mestu gostilne Štorklja bi na primer uredila novo površino odprte tržnice, ki bi predstavljala velik skupen prostor, kjer bi se ljudje lahko srečevali.

#univerza v mestu #fakultete in akademije #medicinski kampus

icon-prev
icon-next