Metamorfoza stanovanja

Luljeta Zogaj

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Rakova jelša je socialno stigmatizirano ˝črnograditeljsko naselje˝, ki ne more skriti svojega spontanega razvoja. Ljudje, ki so prej živeli v malih najemniških stanovanjih so si ustvarili družine in se, v potrebi po večji kvadraturi, odločali za gradnjo lastnih hiš. Hišo so najprej zgradili do prve medetažne plošče in se vselili. Gradnja se je nato nadaljevala oz. nenadaljevala glede na potrebe in finančne zmožnosti. Na ta način je v Rakovi jelši nastal mofološki mozaik prizidkov in nadzidkov, ki je neposredni rezultat prilagajanja stanovanja potrebam uporabnika. Iz tega samograditeljskega fenomena lahko ugotovimo, da ljudje potrebujemo stanovanja, ki se lahko prilagajajo, se širijo in krčijo glede na naše potrebe. To pomeni, da nam lahko ustrezajo tekom različnih življenskih obdobij in so prilagodljiva na vse spremembe. Z metamorfozo oziroma preobrazbo stanovanja lahko rešimo probleme še predno se ti pojavijo. Rakova jelša je odličen testni poligon za takšen eksperiment, saj lahko tukaj na najbolj didaktičen način ugotovimo kako se razlikujeta odgovora arhitekta in samograditelja na enako zastavljeno vprašanje.

#stanovanjska gradnja #nove stanovanjske tipologije #stanovanje in gospodinjski aparati

icon-prev
icon-next