Medgeneracijsko naselje med krošnjami

Ema Pavešić, Maja Perpar

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Raziskave problematike študentskega bivanja v Ljubljani so pokazale, da je nastanitev za študente občutno premalo in da so cene previsoke. Probleme z bivanjem imajo tudi starejši ljudje, ki težko skrbijo za stanovanja in so mnogokrat osamljeni. Najin projekt zato teži k reševanju problemov obeh generacij in hkrati k ustvarjanju socialno bolj povezanega bivanja.

V zadnjih letih se Univerza postopno umika iz središča mesta, s čimer se ne strinjava, a vendar sva parcelo za projekt našli na robu Rožne doline, ki je ena od gravitacijskih točk Univerze. Umestitev bivanja za študente in starejše ljudi v neposredni bližini fakultet se nama zdi pomembna prednost za kakovostno življenje. Parcela je bila v preteklosti že namenjena gradnji študentskih domov, a so se prebivalci pritožili nad velikostjo in izgledom projekta. Zato za študentsko bivanje predlagava sicer netipično tipologijo gručastih hiš, ki so križanci okoliške zazidave in večstanovanjskih stavb. Hiše ponujajo apartmajski tip bivanja za različno število študentov. Za bivanje starejših predlagava enote, ki so križanci prostostoječih in atrijskih hiš in starejšim ponujajo sobivanje oz. samostojno bivanje.

Parcela je razdeljena na 9 delov z gručami hiš za študente in starejše. Slednje so zaradi lažjega dostopa na robovih. V zasnovi je poudarjen stik z naravo: študentske hiše so obdane z vrtovi, hiše za starejše pa vrtove obdajajo. Ponekod so v pritličju tudi skupni prostori – knjižnica, fitnes, skupna kuhinja in večnamenski prostor, ki so namenjeni stanovalcem in okoliškim prebivalcem.

#mesto in zelene površine #medgeneracijsko bivanje #skriti prostori

icon-prev
icon-next