Promenada

Noelle Tomšič, Ren Kaligarič

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Glavna ideja ureditve središča Mirne Peči je ukinitev glavne ceste do centra Trg in njene preureditve v promenado. S tem se na travnatem območju med novo promenado pa vse do športnega stadiona uredi park. Na poplavnem območju se naredi izkop v katerega se izteka podzemni potok in tako ustvarja jezerce. V ožjem območju novih ureditev je predlagana nova zazidava sestavljena iz samostojnih hiš, dvojčkov ter vila blokov. Cesto v jedru kraja pa se dvigne na nivo pločnika in spremeni v deljeno površino za vse udeležence v prometu. Poleg tega se jo tlakuje na enak način kot trge in pločnike, da se vse zlije v eno skupno javno površino za druženje, prireditve in podobno.

Na jugozahodni strani se vzpostavi nova cesta, kot nadomestilo prej omenjene. V centru se naredi karejski blok namenjen v glavnem mladim družinam. Dejavnosti, muzeji in zanimivosti se namestijo vzdolž centralne osi, ki tako center Mirne Peči povezujejo v celoto.

#revitalizacija/reanimacija podeželja #vas #trg #bivanje na podeželju #javni prostor

icon-prev
icon-next